شروع فصل دوم پادکست «چرا؟ اینکار رو می‌کنیم»

فصل دوم «چرا؟ اینکار رو میکنیم» شروع شد!!

تو این فصل هم مثل فصل یکم به ارتباط مردم و تکنولوژی می‌پردازیم و دلایل کارهامون تو این حیطه رو بررسی می‌کنیم، اولین قسمت فصل دوم رو باهم بشنویم:

Comments are closed.