IMG_20190902_173307_831

پوشش ویدئویی بینوشا از همایش React Conf ایران

هفتم شهریورماه امسال رویداد ری‌اکت برای برنامه نویسان در تهران برگزار شد.
طبق روال معمول ما در این همایش حضور داشتیم و برای علاقه‌مندان این حوزه خلاصه‌ای از این رویداد یک روزه تهیه کردیم.
این ویدئو رو برای دوستانتون و علاقه‌مندان حوزه برنامه‌نویسی فرانت اند، بفرستید.

Comments are closed.