• ۲۹ مهر ۱۳۹۸

رسپبری پای و ورژن‌‌های مختلفش، به‌خاطر قیمت پایین و ابعادی کوچک خود همیشه مورد توجه کاربران و طرفداران مخصوص به خود بوده‌اند.
نسل چهارم رسپبری پای به‌تازگی عرضه شده اما آیا رسپبری پای 4 نسبت به نسل یا نسل‌های قبلی ارتقا داشته؟ و نسبت به نسل‌های قبلی ارزش خرید دارد؟
تو این قسمت از جعبه گشایی بینوشا کیت رومیزی رسپبری پای ۴ رو بازگشایی و بررسی می‌کنیم که باهم از لینک‌های زیر می‌بینیم:

دیدگاه‌ها