🎦 یه گوشی خاص داریم که خیلی تعریفش رو شنیدیم ولی منتظر عرضه‌اش بودیم تا ببینیم با توجه به دیر عرضه شدنش واقعا میارزه هنوزم بخریمش یا نه. و خب میشه...

ادامه مطلب >