🟢 بینوشایی‌ها سلام. سالی که گذشت چون شما کنارمون بودین کلی اتفاق باحال و هیجان انگیز رو کنار هم تجربه کردیم، ده هزارتایی شدیم و جشن شروع کانال...

ادامه مطلب >