💥 ما برای اولین قسمت بینوشاجوی میخواستیم همه چیز خوب و آروم پیش بره و فقط دورهم یکم خوش بگذرونیم. ولی خب یه اشتباه باعث شد همه‌چیز از کنترل خارج...

ادامه مطلب >