در این قسمت بینوشا با ارائه دهنده و سخنرانان همایش صحبت کرده و نظراتشون رو درباره همایش پرسیدیم

با ما همراه باشید

ثبت دیدگاه