ویژه برنامه همایش فریلند قسمت دوم

در این قسمت بینوشا با ارائه دهنده و سخنرانان همایش صحبت کرده و نظراتشون رو درباره همایش پرسیدیم

با ما همراه باشید

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *