• ۰۸ خرداد ۱۳۹۸

تحریم های آمریکا علیه هوآوی به کجا میرسه؟
هوآوی غول تکنولوژی و تلکام چین اخیرا در پی تحریم های آمریکا علیه چین دچار مشکلاتی شده، حتما خبرهای تحریم گوگل علیه این کمپانی بزرگ چینی رو شنیدید.
شما چی فکر می‌کنید؟ این پایان هوآویه؟ آیا هوآوی ازین مرحله می‌گذره و به حیاتش ادامه میده؟
برای پاسخ به این سوال ها این قسمت از بینوشا با امین خلیقی رو کامل ببینید.

دیدگاه‌ها