🟢 بینوشایی‌ها سلام. سالی که گذشت چون شما کنارمون بودین کلی اتفاق باحال و هیجان انگیز رو کنار هم تجربه کردیم، ده هزارتایی شدیم و جشن شروع کانال بینوشاجوی رو باهم جشن گرفتیم و… تو این برنامه قراره از این سالی که در کنارتون گذشت حرف بزنیم و از اتفاقای جذاب‌تر و بزرگتری...